Poslání a cíle

Poslání

Posláním služby je podpora klientů s duální diagnózou v začleňování se do běžného života a společnosti tak, aby byli spokojeni sami klienti, jejich blízcí i společnost jako taková.

Cíle

Znovunalezení vlastní hodnoty klienta a hledání smysluplné role ve společnosti a životě.

Zvýšení kompetencí v oblasti bydlení, sebeobsluhy a samostatnosti.

Zlepšení v pracovní či studijní oblasti.

Zlepšení vztahů s rodinou a blízkými.

Podpora v udržení abstinence a snížení recidivy návykového jednání.

Zlepšení zvládání života s duševním onemocněním a předcházení opakovaným hospitalizacím.

Omezení rizikového a kriminálního jednání.

Snížení bezdomovectví u osob s duální diagnózou.

  • Následná péče Kolping
  • Panská 397/2
  • 602 00, Brno - střed
  • Mob.: +420 725 909 392
  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Následná péče Kolping
Panská 397/2
60200, Brno - střed
+420 725 909 392
naslednapece@kolping.cz
Podporují nás: