Příjem klientů

 

V naší následné péči vycházíme z toho, že vztah mezi pracovníkem a klientem se buduje pozvolna, a proto budeme rádi, když nás oslovíte již během své současné léčby. Budeme tak mít více času na vzájemné poznávání se.

Zájemce o naši následnou péči bude během pohovoru seznámen s chodem zařízení, jeho programem a pravidly. U zájemce zjišťujeme motivaci k další práci na sobě a k upevňování nových životních návyků.

Na základě výše uvedených kritérií rozhoduje terapeutický tým Následné péče Kolping o přijetí / nepřijetí žadatele.

Na pohovoru je žadatel informován, kdy (nejdéle však do 5ti dnů) a jak se dozví o svém přijetí / nepřijetí, případně o zařazení / nezařazení do pořadníku.

Žadatel má možnost se na základě získaných informací rozhodnout, zdali doléčování u nás podstoupí, či ne.

Kontaktovat nás můžete telefonicky, mailem i poštou.

Telefon na vedoucího služby Mgr. Vojtěcha Žerta: +420 725 909 392

Email: nasledna.pece@kolping.cz, vojtech.zert@kolping.cz

Podmínky příjmu do programu s tréninkovým bydlením

Zájemce o službu zašle poštou nebo emailem:

 1. žádost, v které v pár větách nastíní svoji motivaci k využití služeb (níže ke stažení)
 2. stručný životopis /v rozsahu 1-2 strany/
 3. vlastní zhodnocení dosavadní léčby
 4. doporučení do doléčování od terapeutického týmu

Podmínky příjmu do ambulantního programu

 1. zájemce si telefonicky či emailem dohodne termín přijímacího pohovoru
 2. na pohovor si zájemce donese aktuální lékařskou zprávu od ošetřujícího psychiatra, případně i doporučení terapeutického týmu zařízení, se kterým spolupracuje

Formuláře a dokumenty ke stažení

⇓  Žádost o přijetí do služby

⇓  Týdenní program

⇓  Pravidla služby_aktualizace červenec 2022

 • Následná péče Kolping
 • Panská 397/2
 • 602 00, Brno - střed
 • Mob.: +420 725 909 392
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Následná péče Kolping
Panská 397/2
60200, Brno - střed
+420 725 909 392
naslednapece@kolping.cz
Podporují nás: